Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Mums labai rūpi Jūsų vaiko ateitis!

Projektai

Dalyvaujame projekte

„MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS“  PROJEKTO NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0014

projektas finansuojamas IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ