Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Mums labai rūpi Jūsų vaiko ateitis!

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI VALSTYBĖS LYGIU, TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                  

                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                   Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

                                                                                                   mokyklos direktoriaus

                                                                                                   2020 m. gegužės 15 d.

     įsakymu Nr. V-86

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI VALSTYBĖS LYGIU, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo, esant ekstremaliai situacijai valstybės lygiu,  tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis:
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1840 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. V-977 ­„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigoje“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V-594 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“;
  • Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užsiteršimas SARS-COV-2-VIRUSU. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija;
  • Rekomendacijos dėl sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymo. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM).

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI VALSTYBĖS LYGIU, TVARKOS APRAŠAS