Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Mums labai rūpi Jūsų vaiko ateitis!

Dėl visuomenės sveikatos biuro specialisto darbo nuotoliniu būdu

Klaipėdos r. Vėžaičių lopšelio-darželio visuomenės sveikatos biuro specialistė Kristina Gedmintaitė dirba nuotoliniu būdu pagal darbo grafiką:

Pirmadienį, antradienį 8:00-16:30, trečiadienį 7:30-15:13, penktadienį 8:00-15:18.

Kreiptis darbo dienomis el. paštu: k.gedmintaite@visuomenessveikata.lt, kristina.gedmintaite@gmail.com arba telefonu: 8 659 93 742.


Visuomenės sveikatos biuras informuoja

Baudos už sveikatos ir kontrolės įstatymo pažeidimą


Apsaugos priemonių naudojimas

Apsaugos priemonių naudojimas


Informacijos teikimas karantino metu

Karantino metu informacija teikiama nuotoliniu būdu
Klaipėdos r. Vėžaičių lopšelio-darželio administracija tėvus (globėjus), mokytojus, specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis konsultuos nuotoliniu būdu – naudojantis el. paslaugomis, telefonu 8 46 45 81 32,  el. paštu darzelis.vezaiciai@gmail.com.
L. e. direktoriaus pareigas Tatjana Pagojienė, mobilaus telefono numeris 8 605 82450


Informacija tėvams apie nuotolinį mokymą

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės ir organizavimas:

Vėžaičių lopšelio-darželio priemonių planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, karantino laikotarpiu mokytojai, specialistai Vėžaičių lopšelyje-darželyje dirba nuotoliniu būdu. Jų darbo grafikas pirmadienį–penktadienį:
L. e. p. direktorė dirba nuo 8.00 iki 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00–12.30 val.).
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai dirba nuo 8.00 iki 15.42 val. (pietų pertrauka 12.00–12.30 val.).
Švietimo pagalbos specialistai dirba nuo 9.00 iki 12.00 val.
Meninio ugdymo mokytoja dirba pirmadienį nuo 15.00 iki 18.00 val., antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8.00 iki 15.00 val., penktadienį nuo 15.00 iki 17.00 val.


Karantino metu „Tėvų linija“ veikia įprastai – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

Paskambinus nemokamu numeriu 8 800 900 12, su profesionaliais psichologais galima pasitarti, kaip kalbėtis su vaikais apie šiandieninę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių.

„Rekomenduosime, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysime į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiame tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė.


Dėl psichologo darbo nuotoliniu būdu

Informuojame, kad vadovaujantis Klaipėdos r. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. VP-6 „Dėl darbuotojų darbo organizavimo“, Klaipėdos r. PPT psichologė Vaida Varnelytė 2020 m. kovo 16–27 d. psichologinę konsultaciją tėvams teiks nuotoliniu būdu ketvirtadieniais tel. nr. (8 69) 443504, el. p. psichologemokyklos@gmail.com 

Administracija

 


Dėl vaikų priėmimo išimtinais atvejais

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“  Savivaldybės administracija privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (tarp jų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti).

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 17 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priiminės (nuo 7 iki 19 val.) tik Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (Žemaitės g. 23, Gargždai). Tėvai, kurie planuotų išimtinais atvejais leisti vaiką kitą darbo dieną į  Gargždų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas,   išvakarėse iki 17 val. apie tai informuoja Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorę Eleną Ačienę (tel. 8 650 24 737, el. paštas azuoliukas.vad@gmail.com )

Administracija


Tėvų dėmesiui!

PROTOKOLAS

2020 m. kovo 16 d. ekstriniu atveju sudaromos galimybės tėvams, neturintiems, kur palikti savo vaikus, toliau lankyti Vėžaičių lopšelį-darželį. Tėvai turės parašyti motyvuotą prašymą direktoriui dėl įstaigos lankymo epidemijos metu.

L. e. direktoriaus pareigas Tatjana Pagojienė


Kovo 11-oji grupėse – meilė, eilės ir dainos Tėvynei