Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Mums labai rūpi Jūsų vaiko ateitis!

„Zipio draugų“ respublikinė konferencija

2012 m. spalio 12 dieną Klaipėdos miesto lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“  vyko respublikinė konferencija, skirta ,,Zipio draugų“ programos įgyvendinimo dešimtmečiui Klaipėdos apskrityje. Mūsų darželio pedagogė Ramunė Šatkienė  konferencijoje skaitė pranešimą tema ,,Zipio draugų  programos įtaka vaikų socialinių įgūdžių ugdymui ir emocijų koregavimui“, pristatė stendinį pranešimą tema  ,,Zipio draugai“ moko ,,Zuikučius“. Taip pat nusivežė savo draugą ,,Zipį“,  kurį pagamino Gedimino Rekešiaus mamytė.

 

 

 

 

 

 

,,Zipis“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stendinis pranešimas

Ramunės Šatkienės pranešimas konferencijoje


Rugsėjo 1-osios šventė

Jau beržai ir kaštonai liepsnoja,
Neša vasarą gervės ant sparnų vis tolyn ir tolyn,
Paklausykite! Kažkas skambina, šaukia,-
Tai rugsėjo pirmoji,
Ji, visus pasikvietusi, veda
Stebuklingon vaikystės šalin.

Rugsėjo 1-osios šventė Vėžaičių  lopšelyje-darželyje įvyks rugsėjo 1 d. (šeštadienį) 13 val. 


MOKESČIO UŽ DARŽELĮ PAKEITIMAI

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2012 m. gegužės 31 d. Sprendimu Nr. T11-342 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“, patvirtino atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą, kuris įsigalios nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE


SAVAITĖ BE PATYČIŲ

Kovo 19–23 dienomis vyko įvairūs renginiai: Raudonos nosies diena, judriųjų žaidimų popietė, žemės diena, ,,Zipio draugai“ valandėlės, pramogų popietė. Vaikai gamino ir dovanojo vieni kitiems dovanėles. Skandavo ,,Neskriausk kito ir tavęs niekas neskriaus“.


Sausio 13 paminėjimas

Vėžaičių lopšelio-darželio languose dega žvakutės 1991 m. Sausio 13  dienos  įvykiams  paminėti 2012-01-13
Fotografijos


Kviečiame į Kalėdų popietes

   

 

 

 

 

 

 

 

Šv. Kalėdų  popietės  ,,Būk  pasaka balta“ vyks:

Grupė

Laikas

Pedagogės

 

Darželio ,,Ežiukų“ grupė. 21 d. 1530 val.

N. Grimalienė,R. Vaičiekauskytė. 
Darželio ,,Vyturiukų“ grupė. 21 d. 1630 val. I. Šeškienė,A. Tilvikienė.
Priešmokyklinio ugdymo ,,Zuikučių “  grupė. 21 d. 1730 val. R. Šatkienė,A. Tilvikienė.
Lopšelio  ,,Ančiukų“ grupė. 22 d. 15val. R. Petrikienė,S. Žvinienė. 
Priešmokyklinio  ugdymo ,,Pelėdžiukų“  grupė. 22 d. 16 val. L. Mangarovienė,S. Žvinienė.


Rudenėlio šventė

 

Visą savaitę lopšelyje-darželyje vyko rudens  pramogos vaikams. Vaikai rengė daržovių puotą. Žirnis su pupa šoko polką, morkos su burokėliais smagiai traukė dainas, o šeimininkė negalėjo nuspręsti, ką daryti su šiomis daržovėmis. Vaikučiai su tėveliais ir auklėtojomis visą savaitę  piešė, lipdė,  puošė   daržoves ir  vaisius, ruošė  eksponatus parodai  ,,Rudens paradas“.  Rudens gėrybės, vaisiai ir daržovės virto  žmogeliukais, gyvūnėliais, pasakų veikėjais.

 Ir spalio 20-21 dienomis lopšelio-darželio  grupių vaikai pakvietė savo tėvelius į rudeninių siurprizų vakarus. Vaikučių tėveliai ne tik džiaugėsi ir stebėjo savo vaikučių pasirodymus, bet ir patys linksminosi, šoko kartu su savo vaikais. Švenčių  metu netrūko geros nuotaikos, pedagogų išradingumo ir tėvelių džiaugsmo matant kaip jų atžalos dainuoja, šoka, deklamuoja, vaidina. Šventėje  puikavosi  vaikučių ir tėvelių iš rudeninių gėrybių  pagaminti darbeliai. Džiaugiamės, kad yra tokių kūrybingų tėvelių.

Ačiū visiems tėveliams, kurie prisidėjo, kad ši šventė būtų tokia smagi ir turtinga. Ačiū už raudonšonius obuoliukus, o labiausiai už akį džiuginančius darbelius, puokštes ir išradingas kompozicijas. Nuotraukų rasite puslapyje galerija.