Klaipėdos r. Vėžaičių lopšelis- darželis

Mums labai rūpi Jūsų vaiko ateitis!

Įstaigos istorija

Vėžaičių darželį įkūrė Vėžaičių tarybinis ūkis 1965 m. Veikė viena grupė. Dirbo keturios darbuotojos: vedėja – Elvyra Pocienė iš Gargždų, auklėtoja – Akvilė Žadeikienė, virėja – Adelė Dirvonskienė, šeimyninkėlė – Elena Jucienė. Darželis buvo 25 vietų, bet vaikų lankydavo daugiau, o kiti nepatekdavo. Virėja dirbo viena, viską reikėjo virti ant krosnies. Ryte reikėjo užsikurti krosnį, prisinešti iš šulinio vandens. Vaikus maitinti 4 kartus. Tvarka darželyje buvo griežta, joks pašalinis asmuo į darželio patalpas negalėdavo užeiti, o darbuotojos su baltais chalatais taip pat negalėdavo pasirodyti lauke. (iš virėjos Adelės Dirvonskienės pasakojimo).

1968 m. išvykus vedėjai E. Pocienei, pradėjo dirbti Julija Juškevičienė.

1973 m. išvykus A. Žadeikienei, atvyko auklėtoja Jadvyga Jakubauskienė.

1974 m. vedėja pradėjo dirbti Gėnia Anužienė.

1977 m. Vėžaičių filialo eksperimentinis ūkis pastatė naują erdvų 140 vietų darželį. 1978 m. darželis persikėlė į naujas patalpas ir priklausė eksperimentiniam ūkiui. Jis tapo lopšelis-darželis: 2 lopšelio ir 4 darželio grupės. Lankė nuo 120 iki 146 vaikų. Atvyko Klaipėdos Pedagoginę mokyklą baigusios 5 ikimokyklinio ugdymo specialistės. Iš viso dirbo 36 darbuotojai iš jų 13 pedagogų. Sumažėjus vaikų skaičiui iki 55,1991 m. lopšelis-darželis pervedamas Vėžaičių apylinkės žinion.

1992 m. lopšelis-darželis reorganizuotas į darželį-mokyklą, įsteigta priešmokyklinio ugdymo klasė, 1 darželio grupė ir 2 pirmos klasės. Darželyje būdavo tik pirmos klasės, mokytojos atvykdavo iš mokyklos ir į antrą klasę kartu su vaikais išvykdavo į Vėžaičių vidurinę mokyklą. Tuo metu dirbo 6 pedagogai.

1996 m. darželis iš seniūnijos balanso perkeltas į savivaldybės švietimo skyrių (vienus metus).

1997 m. darželiui suteiktas ūkinis-finansinis savarankiškumas.

Vėžaičių vidurinei mokyklai tapus pagrindine,  pirmos klasės iš darželio iškeliamos į pagrindinę mokyklą.2002 m. darželis-mokykla reorganizuotas į lopšelį-darželį. Darželio pagrindiniai tikslai: išryškinti įgimtus vaiko bruožus, padėti atsiskleisti, formuoti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą asmenybę, padėti vaiko socializacijos, demokratinio bendravimo pamatus bei brandinti vaiką mokyklai ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Nuo 2002-09-01 iki 2013-09-01 veikė 5 grupės: 1 lopšelio, 3 darželio, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Nuo 2013-09-01įsteigta dar viena darželio grupė. Veikia 6 grupės: 1 lopšelio, 4 darželio, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, darželį lanko 115 vaikų. Dirba 28 darbuotojai, iš jų 13 pedagogų. Visi turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Iš 12 pedagogių, 11 su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu. Trys  pedagogės turi metodininkės, keturios – ikimokyklinio ugdymo vyresniosios auklėtojos kvalifikacines kategorijas, likusios – auklėtojos kvalifikacines kategorijas.

Seniausios mūsų darbuotojos, kurios dirba nuo 1978 m. tai: Ona Ambrazaitienė – auklėtojos padėjėja, Regina  Antužienė – auklėtojos padėjėja, Gėnia Anužienė – direktorė, Renata Pakalniškienė – auklėtojos padėjėja. Darželyje dirba patyrę, kompetentingi ir įsipareigoję darželiui žmonės, darbuotojai, galintys įgyvendinti uždavinius. Savo darbe naudojasi aktualiausia šiuolaikine informacija ir darbo patirtimi. Kiekvieną vaiką priima tokį koks jis yra, žiūri į vaiką kaip į besiformuojančią asmenybę. Tenkina individualius vaiko poreikius. Aptarnaujančio personalo pareigos yra tiksliai reglamentuotos ir nukreiptos į ugdymo proceso organizavimo užtikrinimą.

Į mokyklą vaikai išvyksta subrendę mokyklai, įgiję socialinės ir emocinės patirties, tinkamai parengti tęstiniam ugdymui.

Įstaigos veiklą grindžiame visų bendruomenės narių, tėvų, pedagogų ir gyvenvietės bendruomenės narių bendradarbiavimu. Vyrauja pagalba vieni kitiems. Darželis padeda vaikams kurtis tvirtus dorinius pagrindus, būti savarankiškiems, ieškoti tiesos. Pedagogai kelia aukštus reikalavimus sau ir kitiems. Tėvai dalyvauja darželio veikloje. Darželis tenkina vietos bendruomenės poreikius.

 

Direktorė                                                                                                                                              Gėnia  Anužienė

« Apie mus

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support