Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Mums labai rūpi Jūsų vaiko ateitis!

Informacija tėvams apie nuotolinį mokymą

paskelbta 2020/03/27

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės ir organizavimas:

Vėžaičių lopšelio-darželio priemonių planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, karantino laikotarpiu mokytojai, specialistai Vėžaičių lopšelyje-darželyje dirba nuotoliniu būdu. Jų darbo grafikas pirmadienį–penktadienį:
L. e. p. direktorė dirba nuo 8.00 iki 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00–12.30 val.).
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai dirba nuo 8.00 iki 15.42 val. (pietų pertrauka 12.00–12.30 val.).
Švietimo pagalbos specialistai dirba nuo 9.00 iki 12.00 val.
Meninio ugdymo mokytoja dirba pirmadienį nuo 15.00 iki 18.00 val., antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8.00 iki 15.00 val., penktadienį nuo 15.00 iki 17.00 val.